Projekt nr 00115
PRZYGODA W ŚWIECIE GIER FABULARNYCH - RPG

Projekt edukacyjny

Opis projektu

1. WSTĘP
 RPG
(role playing game) – gra fabularna często nazywana grą wyobraźni. Gracze wcielają się w role fikcyjnych postaci, a cała akcja rozgrywa się tylko w wyimaginowanym świecie wyobraźni. Reguły nazywane są mechaniką gry, a nad wszystkim czuwa Mistrz, czyli prowadzący. Jest on scenarzystą, narratorem, często gra przy tym role drugoplanowe, aktorami pierwszoplanowymi są natomiast inni uczestnicy. Nie znają oni scenariusza i często muszą improwizować w odpowiedzi na zadania, jakie stawia im mistrz. Wszystko toczy się w opisach słownych, czasami wspomagane muzyką, planszą. Światy akcji podzielić można na konwencje, niektóre z nich to systemy fantasy, science fiction, cyberpunk, horror, płaszcza i szpady, czasami są też opierane o realia historyczne lub na współczesności. Gry RPG rozwijają logiczne myślenie, uczą manewrowania ograniczoną sumą pieniędzy i matematyki. Co najważniejsze rozwijają wyobraźnię.     

Udział w zajęciach umożliwiać będzie emocjonalny rozwój uczniów. Pozwoli poznać siebie samego i innych. Ma na celu sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi. Kształcić pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwijać wyobraźnię na każdej jej polu. Rozwijać intelekt, zwiększać aktywność umysłową, rozbudzać twórcze zdolności. Zajęcia mają wywoływać emocję i radzenia sobie z nimi. Pozwolą odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwijać wiarę w siebie.

3. METODY REALIZACJI
Metody aktywizujące uczą krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, ale uczą również komunikowania się i współdziałania. Skuteczność tych metod, zależy w dużej mierze od zaangażowania emocjonalnego dzieci, ich zainteresowań i motywacji.
     W pracy z dziećmi w szczególności zostaną wykorzystane:
metody wspomagające odczuwanie zmysłowe i koncentrację,
-praca w grupie
-praca indywidualna
-burza mózgów,
-obserwacja,
-pogadanka,
-praca z tekstem,
-inscenizacja,
-drama ,
-techniki wyobrażeniowe,
-nauka przez zabawę.

4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

integracja grupy poprzez podstawy aktorskie jak zabawa własnym ciałem, mimika, gest, ruch, głos, ekspresja emocji w życiu, aspekty historyczne podstawowe elementy procesu teatralnego: przestrzeń, aktorzy, widzowie, akcja i czas, analiza tekstu, adaptacja, projekt scenariusza, próby analityczne, sytuacyjne, techniczne,

5. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ/UMIEJĘTNOŚCI

-współdziałanie w grupie,
-posiadanie i wyrażanie się wrażliwością emocjonalną,
-rozumienie odrębności innych i potrafienie jej uszanować,
-działanie w sposób samodzielny i twórczy,
-odpowiedzialność za własne działania,
-umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresujących

Cele projektu

Główny cel to wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej.
-Poznanie i rozwijanie własnych możliwości.
-Rozwijanie koncentracji i wyobraźni.
-Poszerzanie koncentracji, zdolności zapamiętywania szczegółów.
-Zwiększenie szybkości w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu.
-Odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych.
-Wdrażanie do samodzielności.
-Kształcenie pokory.
-Pobudzanie do aktywności twórczej.
-Rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie.
-Współdziałanie w grupie.
-Wzrost szacunku wobec siebie i innych.
-Poznanie podstawowych zagadnień historycznych.
-Poznanie podstaw aktorskich.
-Umiejętność ekspresji i wyrażania siebie.
-Kształtowanie zamiłowanie do literatury.
-Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności.
-Rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.
-Umiejętność radzenia sobie w życiu codziennym.
-Rozwój zasobu słownictwa.
-Lepsze wysławianie się oraz artykułowanie swych potrzeb.
-Zwiększenie odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.
-Wzmocnienie cierpliwości, wytrwałości i panowania nad sobą.
-Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.
-Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.
-Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących
w grupie.
-Wyrabianie umiejętności przebywania z grupą rówieśniczą, współpracy w zespole.

 

Elementy unikatowe

Gry RPG to niezwykła dawka zabawy przez, któą czy sięchce czy nie zdobywa sięnowe doświasczenia i umiejętności. Uczniowie przychodzą do szkoły przez cały rok z własnej woli nawet w wakacje i fefie. Wspólnie spędzają czas poza szkołą co wpływa dodatkowo na ich rozwój i integrację. Dodatkową atrakcją jest branie udziału w największym zlocie fantastyki w Polsce "Pyrkon"

http://www.youtube.com/watch?v=tny8blmyITw

RPG (role playing game) jest często nazywana grą wyobraźni, gracze wcielają się w role fikcyjnych postaci, a cała akcja rozgrywa się tylko w wyimaginowanym świecie wyobraźni. Reguły nazywane są mechaniką gry, a nad wszystkim czuwa Mistrz, czyli prowadzący. Jest on scenarzystą, narratorem, często gra przy tym role drugoplanowe, aktorami pierwszoplanowymi są natomiast inni uczestnicy. Nie znają oni scenariusza i często muszą improwizować w odpowiedzi na zadania, jakie stawia im mistrz. Wszystko toczy się w opisach słownych, czasami wspomagane muzyką, planszą. Światy akcji podzielić można na konwencje, niektóre z nich to systemy fantasy, science fiction, cyberpunk, horror, płaszcza i szpady, czasami są też opierane o realia historyczne lub na współczesności. Gry RPG rozwijają logiczne myślenie, uczą manewrowania ograniczoną sumą pieniędzy i matematyki. Co najważniejsze rozwijają wyobraźnię.

RPG runikalna rozrywka:
http://www.youtube.com/watch?v=54VJWHL2K3I

Miejsce i czas realizacji

miesjce: Zespół Szkół Licealno - TEchnicznych w Poznaniu
czas: cały rok szkolny / bez limitu program może być realizowany przez kilka lat

Wykorzystanie grantu

Pieniądze z nagrody były by wykorzystane do kupna nowych podręczników do systemów RPG.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Jakub Czyż

Szkoła:
Zespół Szkół Licealno-Technicznych, Poznań

Adres szkoły:
28 Czerwca 1956r. 352/360, 61-441
Poznań

 

Dodaj do:

Lokalizacja projektu:


Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone