Projekt nr 00139
"Eco-Faktory:wysypisko to ostateczność!"

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 Nasze Liceum jest szkołą stowarzyszoną w UNESCO od ponad 40 lat. Misją szkoły jest nie tylko edukacja dla wiedzy, ale również kształtowanie naszych postaw obywatelskich oraz przekazywanie dobrych praktyk i zachęcania do działań, poprzez różne metody pracy, pozwalające uwierzyć we własne umiejętności. Przyroda to najcenniejsze dobro, które chroni życie tym, którzy zamieszkują błękitną Planetę  - Ziemię. Świadomość ekologiczna wzrasta lecz ciągle brakuje konkretnych rozwiązań, aby zmienić mentalność społeczeństwa i przekonać ludzi, że segregacja śmieci się opłaca.

Żagań i okolice jest położony w zachodniej części Polski, kiedyś określany "dzikim zachodem", a to za sprawą ogromnych obszarów leśnych, parków i rzek, w których żyją bobry. Jednakże dzikie wysypiska, baterie, świetlówki pozostawione w lasach, wszechobecny plastik to zjawisko coraz częściej występujące w naszych okolicach. Zakład Oczyszczania Miasta oraz prace interwencyjne nie będą skuteczne, jeśli nie postaramy się zmienić świadomości tych ludzi, którzy nie rozumieją konsekwencji niesegregowania śmieci.

CHCEMY TO ZMIENIĆ I ZACZNIEMY OD SIEBIE!!!Wychodząc naprzeciew celom zrównoważonego rozwoju w zakresie segregacji śmieci oraz promocji postaw proekologicznych, uczniowie naszej szkoły postanowili przystąpić do projektu, aby w ramach lokalnej działalności wpływać na środowsko w skali całego globu.CHCEMY SZKOLNEJ SEGREGACJI ODPADÓW.  Chcemy swoją postawą zachęcić inne szkoły do przyłączenia się do akcji, która sprawi, że na szkolnych korytarzach pojawią się kosze do segregacji śmieci. Chcemy wpłynąć na organy prowadzące i władze, aby poparły projekt i zmobilizowały swoje siły i finanse w celu wyposażenia naszej szkoły w dodatkowe pojemniki na śmieci, który wpłynie nie tylko na samych uczniów i nauczycieli, ale również na środowisko naturalne.

Projekt ten zakłada udział uczniów całej szkoły w poszczególnych etapach jego realizacji.

1.Planujemy rozpocząć działania od akcji promującej nasz projekt w internecie, na stronie szkoły, w szkolnej gazetce QQRYQ i gazecie lokalnej. Zachęcimy inne szkoły stowarzyszone w UNESCO do przyłaczenia sie i poparcia projektu. Niech każda szkoła zacznie segregować śmieci!

2.Następnie zostanie opracowana ankieta skierowana do uczniów i nauczycieli, mająca na celu zbadanie świadomości recyklingu i chęci przyłaczenia się do projektu.

3.Nawiążemy współpracę z przedstawicielami MPOiRD, władzami miasta oraz odbiorcami surowców wtórnych, w celu przedstawienia założeń projektu oraz przekonania do współfinansowania akcji i dostarczenia nowych koszy na śmieci w naszej szkole. 

4.Będziemy promować segregowanie odpadów i surowców wtórnych poprzez akcje plakatowe, warsztaty "ECO FACTORY" z udziałem zaproszonych gości, podczas których uczniowie praktycznie dowiedzą się, jak prawidłowo segregować śmieci nie tylko w szkole, ale również w domach i dlaczego to się opłaca.

5.Następnie nawiążemy współpracę z lokalnymi placówkami oświatowymi: gimnazjami oraz szkołami podstawowymi w celu przeprowadzenia lokalnej promocji recyklingu i ogłoszenie konkursu wiedzy na ten temat wśród szkół.

6.Wyjdziemy ze szkoły i przeprowadzimy monitoring miejsc notorycznie zaśmiecanych w okolicy wymagających interwencji i naniesiemy je na mapę Żagania.

7. Zorganizujemy Eco- Festyn, który podsumuje trzymiesięczną pracę i zaangażownie w projekt, podczas którego odbędzie się roztrzygnięcie konkursu wiedzy o recyklingu, Pokaz Mody ze Śmietnika oraz ewaluacja całej akcji.

Cele projektu

Celem projektu jest wyrabianie w nas, młodych ludziach dobrych nawyków, niezbędnych dla ochrony bogactwa naturalnego naszego regionu oraz zrozumienia, że działanie każdego z nas ma wpływ na środowisko w skali globalnej. "To także Twój świat i nie jesteś mu obojętny".

1.  Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych, dotyczacych konieczności segregowania śmieci w najbliższym środowisku oraz wskazanie wpływu braku dbania o środowisko na nasze życie i życie przyszłych pokoleń.

2. Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w segregację śmieci i surowców wtórnych w szkole, służące wyrabianiu dobrych nawyków, przenoszonych nastepnie na grunt domowy.

3. Inspirowanie młodzieży do podejmowania różnych inicjatyw i działań promujących proekologiczne zachowań.

4. Nawiązanie współpracy z instytucjami: MPOiRD, władzami miasta, innymi placówkami oświatowymi oraz szkołami stowarzyszonymi w UNESCO w celu promowania dobrych ekologicznych praktyk.

5. Integracja środowiska szkolnego oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie metodą projektu. Wzrost samooceny uczniów biorących udział, mobilizacja do pracy i wiara we własne możliwości.


Elementy unikatowe

W Polskich szkołach brakuje przedmiotu takiego jak-Edukacja Globalna, czyli zagadnień zrównoważonego rozwoju, świadomej konsumpcji i wielu innych które mają wpływ na przyszły wygląd naszej planety. Chcielibyśmy pokazać że praktyczna nauka podczas warsztatów, spotkań, edukacji przez działanie oraz organizowania akcji promujących odpowiedzialne  postawy obywatelskie daje więcej niż jakakolwiek teoria.

Podczas projektu zaangażuje się ogromna ilość ludzi pozytywnie zakręconych które wierzą w niemożliwe że świat może stać się lepszym właśnie dzieki nam.

Celem naszym nie jest zorganizowanie proekologicznej propagandy o której po miesiącu wszyscy zapomną. Chcemy na trwałe zmieniać nasze złe nawyki, złe przyzwyczajenia i świadomość wpływu naszych działań na skalę globalną poprzez konkretene praktyczne rozwiązania przekonać że recykling się opłaca i że wysypisko to ostateczność.

Musimy stawić czoło nie tylko "globalnemu wysypisku" na naszej Planecie które nas czeka jeśli nie zaczniemy działać ale również mentalności ludzkiej i chcemy zacząć od Siebie.

Mamy głowę pełną pomysłów, siłę w grupie aby zapoczątkować falę dobrych praktyk, które można przenieść na grunt każdej szkoły

Miejsce i czas realizacji

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu.

Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2012.

 

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup nagród dla uczestników międzyszkolnego konkursu wiedzy o recyklingu, uczniów zaangażowanych w projekt, materiały potrzebne do przygotowania eco-kampanii  oraz Eco-Festynu. 

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Agata Słomka

Szkoła:
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Żagań

Adres szkoły:
Plac Orląt Lwowskich 4, 68-100
Żagań

 

Dodaj do:

Lokalizacja projektu:


Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone