Projekt nr 00086
Kłodzko w kadrze

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Nasz projekt "Kłodzko w kadrze" ma na celu utworzenie trasy turystycznej i filmograficznej miasta, poszerzenie naszej wiedzy o filmach fabularnych kręconych w Kłodzku oraz zapoznanie się z historią miejscowości w XX wieku. Podczas jego realizacji chcielibyśmy przeprowadzić warsztaty filmowe i fotograficzne oraz zorganizować zajęcia terenowe na ulicach, które zostały upamiętnione w filmach. W czasie realizacji projektu chcemy przeprowadzić dyskusję z zaproszonymi gośćmi (statyści, reżyserzy, itpd.) na temat różnic i podobieństw współczesnego Kłodzka widzianego okiem mieszkańca do Kłodzka ujętego obiektywem kamery. Podczas trwania projektu zorganizujemy wystawy na terenie Kłodzka oraz pobliskich wsi, uświadamiając w ten sposób lokalne społeczeństwo o urokach terenu, z którego się wywodzą. Efektem naszej pracy będzie rozbudzenie lokalnego patriotyzmu, mające na celu odnalezienie własnych korzeni oraz utożsamianie się z Małą Ojczyzną

Cele projektu

Cel główny:
- zaprojektowanie (opracowanie) nowej trasy turystycznej i filmograficznej w Kłodzku (upamiętnienie miejsc na terenie miasta,gdzie kręcone były polskie filmy fabularne w XX i XXI wieku)
Cele szczegółowe:
- rozwijanie wspólnych pasji i zainteresowań młodzieży,
- zorganizowanie innowacyjnych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież,
- poszerzenie wiedzy uczestników o polskiej kinematografii (polskim filmie fabularnym i dokumentalnym), która stanowi także część kulturowego dziedzictwa europejskiego,
- poszerzenie wiedzy uczestników o historii miasta Kłodzka w XX wieku,
- łamanie dzielących uczestników barier: geograficznych, społecznych, ekonomicznych, itp. (udział młodzieży z różnych środowisk kulturowych, społecznych, głównie z obszarów wiejskich, rodzin wielodzietnych, niepełnych, nisko sytuowanych materialnie)
- promowanie oraz pogłębianie wiedzy o wielokulturowym dziedzictwie Ziemi Kłodzkiej,
- dzielenie się wiedzaą i doświadczeniem z rówieśnikami przy wykorzystaniu form edukacji pozaformalnej,
- nabycie i rozwijanie umiejętności zawodowych (np. językowych, posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,udzielanie I pomocy przedmedycznej oraz pracy w grupie, kreatywności, autoprezentacji),
- promowanie aktywności europejskiej (świadomość europejskiego, narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, nawiązywanie współpracy z lokalnymi władzami i innymi instytucjami)

Elementy unikatowe

1. Trwałe oznakowanie wybranych miejsc na terenie Kłodzka, w ktorych kręcone były sceny do filmów fabularnych (tablice pamiątkowe, banery w historycznej części miasta w oparciu o samodzielnie przygotowane materiały)

2. Opracowanie folderów z mapką miasta, na której zaznaczone są "miejsca filmowe" oraz podstawowe informacje o filmach

3. Opracowanie folderu filmowego poświęconego 10 wybranym filmom fabularnym kręconym w Kłodzku (autorski opis sceny filmowej przygotowany przez uczniów w trzech jezykach: polskim, angielskim i niemieckim, fotos z filmu - z poszanowaniem praw autorskich oraz współczesne autorskie zdjęcie miejsca filmowego)

4. Stworzenie autorskiej, nowej trasy turystyczno - filmograficznej na terenie Kłodzka

5. Przygotowanie wystawy fotograficznej (pozyskane fotosy, plakaty, zdjęcia działań projektowych) eksponowanej dla społeczności lokalnej na terenie Kłodzka i w kilku wybranych miejscowościach Powiatu Kłodzkiego

6. Nawiązanie trwałej współpracy w celu promowania efektów projektu z lokalnymi władzami samorządowymi oraz instytucjami pozarządowymi

7. Organizowanie spotkań ze statystami, aktorami i reżyserami zaangażowanymi w realizacje filmów kręconych w Kłodzku i jego okolicach

8. Zorganizowanie konkursu filmowego dla szkół wszystkich szczebli edukacyjnych z terenu Powiatu Kłodzkiego

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany jest od 01.09.2013 r. do 28.06.2014 r. na terenie Kłodzka i Powiatu Kłodzkiego

Wykorzystanie grantu

1. Wykonanie kolejnych tablic pamiątkowych i umieszczenie ich na terenie Kłodzka oraz/lub

2. Sfinansowanie wydruku folderów i jego kolportowanie do szkół wszystkich szczebli edukacji na terenie Powiatu Kłodzkiego oraz instytucji pozarządowych oraz/lub

3. Zorganizowanie i sfinansowanie wyjazdu dla uczestników związanego z tematyka projektu 

4. Zakup materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji projektu

5. Zorganizowanie spotkania promującego projekt w kolejnej miejscowości Powiatu Klodzkiego

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone