W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00072
Bi-Mono Music E-dictionary

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie muzycznego e-słownika w wersji polsko-angielsko-angielskiej, przydatnego uczniom szkół muzycznych w nauce języka, ale przede wszystkim pomocnego w korzystaniu z literatury muzycznej w różnego typu tekstach, opracowaniach i publikacjach muzycznych. W zamierzeniu powstaje słownik w opisowej wersji językowej pojęć i haseł muzycznych oraz ilustracyjnej - niektórych zagadnień związanych z przedmiotami muzycznymi. W zawartości słownika znajdziemy również wybrane określenia włoskie, stosowane w partyturach muzycznych z wyjaśnieniami polsko/angielskimi.

Całość tworzy Zespół Redakcyjny siedmiu Uczniów, pracuje wspólnie nad opracowaniem haseł, ich opisów tłumaczeniowych i ilustracyjnych. Uczniowie mogą liczyć na pomoc merytoryczną specjalistów - nauczycieli wspomagajacych. Więc - sempre con passione, da capo al fine !

Wykorzystane metody pracy: CLIL / MLIL oraz learner autonomy.

Podstawa programowa języków obcych nie obejmuje treści specjalistycznych, z którymi spotykają się na co dzień uczniowie szkół muzycznych.

W trakcie pracy nad słownikiem uczniowie utrwalają znane terminy muzyczne m.in. z zakresu historii muzyki, form muzycznych, literatury muzycznej, analizy dzieła muzycznego, a jednocześnie redagują definicje pojęć muzycznych w języku angielskim. Poznają, wzbogacają i utrwalają słownictwo muzyczne, którym posługują się w języku ojczystym na przedmiotach teorii muzyki i instrumentu, a tym samym poznają i rowijają nazewnictwo stosowane w specjalnościach muzycznych w języku angielskim.

Słownik będzie pomocnym narzędziem w edukacji muzycznej, a w dalszej perspektywie w przyszłej pracy muzyka. Umieszczony na e-platformie, będzie ogólnodostępnym narzędziem dla każdego zainteresowanego tematyką muzycznych terminów i określeń.

Cele projektu

- kształcenie umiejętności pisania, tworzenia krótkich opisów i definicji haseł słownikowych;

- wzbogacanie słownictwa z zakresu teorii muzyki w języku polskim i angielskim;

- integracja treści muzyczno - językowych;

- autonomiczne uczenie się i rozwijanie kompetencji muzycznych w języku angielskim;

- kształcenie umiejętności współpracy oraz odpowiedzialności w Zespole Redakcyjnym.

Elementy unikatowe

Znakiem szczególnym jest

1. terminologia muzyczna - nieodzowna w nauce i dalszej pracy absolwenta profilu muzycznego, nieujęta w żadnym podręczniku do nauki języka obcego, przeznaczonego do kształcenia ogólnego;

2. przykłady ilustrowane autorskimi zdjeciami;

3. forma słownika - elektroniczna na e-platformie.

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany przez uczniów klasy 1B - Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia. 

Praca Zespołu nad projektem w formie: zespołowej i indywidualnej.

Projekt zakłada współpracę uczniów w roku szkolnym 2015/2016, od listopada 2015; kontynuacja pracy nad słownikiem do końca edukacji w 3 klasie POSM II st. do marca 2018.

Wykorzystanie grantu

Grant pomógłby

1. wyposażyć Zespół Redakcyjny Uczniów, redagujących słownik, w niezbędne narzędzie pracy np. laptop lub stanowiska stacjonarnych komputerów i rzutnik,

2. kontynuować projekt - tworzenia/rozwijania bazy słownika - w kolejnych latach do roku 2018,

3. po stworzeniu E-słownika, stanowisko/a nadal byłoby wyposażeniem i pomocą dydaktyczną dla uczniów uczących się języka angielskiego w klasopracowni 27, umożliwiając korzystanie z e-słownika na lekcjach, tym samym wykorzystując metody audiowizualne.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Bettina Okaryńska

Szkoła:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia, Katowice

Adres szkoły:
Ułańska 7b, 40-887
Katowice

 

Dodaj do:

Lokalizacja projektu:


Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone