Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00334
Sala doświadczania świata...wieloprzedmiotowego

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt stworzenia „Sali doświadczania świata…wieloprzedmiotowego” byłby zapoczątkowany przez grupę uczniów klasy IV technikum, kształcących się w zawodach technik budownictwa i technik elektryk. Ich zadaniem byłoby przedstawienie projektu tejże sali, biorąc pod uwagę wyposażenie, oświetlenie i urządzenie. Wykonanie tego planu należałoby do uczniów, którzy uczęszczają do klas o profilu monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Sala zostałaby wyposażona w karimaty, chustę animacyjną, gry edukacyjne, magnetofon, projektor, piłki, płyty z nagraniem muzyki relaksacyjnej i wiele innych…Zakupiony sprzęt mógłby być wykorzystywany, zarówno w  kształceniu językowym, jak też w czasie zajęć rewalidacyjnych, wychowania do życia w rodzinie, zajęć z psychologiem i pedagogiem itp. Oprócz zakupionego sprzętu zostałaby zorganizowana w szkole zbiórka używanych smartfonów i tabletów, które byłyby wykorzystane w procesie edukacji.

W związku z tym, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się na studia pedagogiczne, chcielibyśmy również wykorzystać tę salę w celu realizacji cyklicznych zajęć tematycznych dla dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół podstawowych. Zajęcia byłyby prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych, dając im niepowtarzalną szansę na sprawdzenie się w roli nauczyciela, pedagoga, wychowawcy.

Proponowane tematy zajęć cyklicznych to:

- Luty – Walentynki

- Marzec/ Kwiecień – Tradycje Wielkanocne

- Maj – Nasza majówka

- Czerwiec – Witajcie wakacje!

Cele projektu

- aktywizacja młodzieży do działania prospołecznego

- wdrażanie uczniów do kształtowania przestrzeni edukacyjnej

- współdecydowanie uczniów o jakości kształcenia

- integracja dużej części społeczności uczniowskiej  w realizacji wspólnego celu

- integracja ze środowiskiem lokalnym

- propagowanie kształcenia zawodowego

Elementy unikatowe

- nauczanie interdyscyplinarne

- wielofunkcyjność jednej przestrzeni

- zastosowanie innowacji pedagogicznej wśród uczniów z małych miejscowości

- wykorzystanie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

II semestr roku szkolnego (przygotowanie sali oraz zajęcia inauguracyjne)

Wykorzystanie grantu

Grant zostałby przeznaczony na zakup materiałów, potrzebnych do wyremontowania sali oraz pomocy dydaktycznych.

 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, Lipno

Adres szkoły:
Okrzei 3, 87-600
Lipno

 

Dodaj do:

Lokalizacja projektu:


Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone