Projekt nr 00512
Kreatywni,świadomi, wrażliwi

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Młodzież z małych miejscowości często ma ograniczony dostęp do świata kultury i sztuki. Mimo powszechności przekazów medialnych język obrazu nie zawsze jest dla nich zrozumiały i jasny. Łatwo poddają się stosowanym manipulacjom. Poznając tajniki filmu mają szanse stać się uważnymi, świadomymi, wrażliwymi i krytycznymi odbiorcami tekstów kultury i odróżniać je od pseudokulturowych przekazów medialnych.

 

Młodzież stworzy etiudę filmową metodą animacji poklatkowej. Zajęcia poprowadzi osoba, która doskonaliła swój warsztat w Warszawskiej Szkole Filmowej. Wsparcie w działaniach projektowych zadeklarowała również Rada Rodziców.

Młodzież pozna między innymi etapy powstawania filmu:

I ETAP - SCENARIUSZ

TWORZENIE SYNOPSISU – w zespole opracowują streszczenie scenariusza (synopsis), którego treść ma uwrażliwić odbiorcę na problemy współczesnego świata. Ten etap jest okazją do uwrażliwienia samych twórców, pretekstem do dyskusji rozmów i analiz różnych sytuacji i zachowań.

TWORZENIE STORYBOARDU – przygotowanie storyboardu filmu, który stanie się podstawą do tworzenia scenografii.

TWORZENIE SCENARIUSZA – na tym etapie pojawią się również dialogi. Dialogi pozwolą między innymi na określenie minimalnej długości czasów trwania poszczególnych scen.

II ETAP - AKTORZY I SCENOGRAFIA

Przygotowanie scenografii i postaci. To nie tylko działania rozwijające zdolności manualne i plastyczne. Doświadczenie pokazuje, że równie istotne jest niesteoreotypowe myślenie, myślenie twórcze. Tworząc scenografię i postacie etiudy obrazującej wyimaginowany świat, którego problemy są problemami spotykane w rzeczywistości, wymagana jest konsekwencja, która da poczucie odbiorcy stylistycznej jedności i spójności.

III ETAP – NAGRANIE

Film będzie animacją stworzoną metodą poklatkową. Każde z ujęć tworzących scenę składać się będzie z klatek – zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym. Liczba zdjęć składających się na ujęcie zależeć będzie od ustalonego wcześniej czasu trwania danej sceny, uwarunkowanego m.in. czasem trwania dialogów. Tu przydatna będzie znajomość matematyki. Zarejestrowane zostaną dialogi, które wykorzystane będą na etapie montażu. Podobnue dźwięki – np. tła filmowe. W tym celu przydatny będzie zakupiony sprzęt audio do DSLR.

IV ETAP – POSTPRODUKCJA

Poszczególne obrazy tworzące film zmontowane zostaną komputerowo. W ten sposób powstanie film. Do niego dodane zostaną nagrane dialogi, dźwięki i muzyka.

V ETAP – PREZENTACJA

Przygotowanie kampanii reklamowej i prezentacja dla społeczności lokalnej.

 • Publikacje artykułów na stronie http://radzilow.net
 • Publikacja na fanpage grupy filmowej ART Radziłów CREW https://www.facebook.com/artradzilowcrew
 • Publikacja artykułu na stronie Gminy Radziłów
 • Przygotowanie reklamy filmowej
 • Przygotowanie plakatu
 • Prezentacja na dużym ekranie dla społeczności lokalnej

Publikacja w mediach społecznościowych i kanale youtube. Dodatkowo: udział w festiwalach, konkursach przeglądach (ten element zależny jest od czynników zewnętrznych - warunków i wymagań regulaminowych stawianych przez organizatorów).

Cele projektu

 1. Poznanie technologii tworzenia animacji filmowej metodą poklatkową.
 2. Rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie scenariusza, scenografii, postaci.
 3. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.
 4. Rozwijanie umiejętności wykorzystania ICT.
 5. Rozwijanie wrażliwości na otaczający świat i problemy społeczne.
 6. Poznanie etapów tworzenia filmu, podstawowej terminologii, budowy filmu.
 7. Poznanie zawodów związanych z produkcją filmową (scenarzysta, scenograf, reżyser, operator, oświetleniowiec, montażysta, kierownik produkcji).
 8. Nauka współodpowiedzialności.
 9. Nabycie umiejętności mówienia obrazem.
 10. Pokazanie przydatności wiedzy i umiejętności z róznych dziedzin zycia i nauki w jednym projekcie.
 11. Wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie kontaktu z kulturą filmową.
 12. Zacieśnienie współpracy RODZIC-UCZEŃ-NAUCZYCIEL.
 13. Nawiązanie współpracy z grupą filmową ART RADZIŁÓW Crew.

Elementy unikatowe

 1. Stworzenie autorskiej etiudy filmowej.
 2. Poznanie etapów produkcji filmowej.
 3. Wzmocnienie poczucia wartości, rozwinięcie wrażliwości.
 4. Nabycie wiedzy i umiejętności poprzez wspólne działanie.
 5. Rozwijanie postaw kreatywnych.
 6. Poszanowanie i respektowanie praw autorskich.
 7. Uwrażliwienie tworów i i grona odbiorców na problem przedstawiony w filmie - brak tolerancji, uprzedzenia, stereotypy.
 8. Stworzenie możliwości i warunków do zagospodarowania czasu wolnego w sposób twórczy i kreatywny.

Projekt rozwija wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin życia, nauki i sztuki. M.in.: języka polskiego, matematyki, przyrody, fizyki, muzyki, plastyki,  zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, filmoznawstwa oraz także aspektów wychowawczych.

Miejsce i czas realizacji

Szkoła Podstawowa w Radziłowie - etap tworzenia. Prezentacja efektów w mediach społecznościowych i na youtube oraz poprzez udział w ewentualnych miejscach organizacji konkursów, festiwali bądź przegladów.
Termin realizacji: do czerwca 2018 r.

Wykorzystanie grantu

Zakup: materiałów do stworzenia postaci i scenografii, sprzętu i akcesoriów filmowych (statyw, sprzęt audio do DSLR). Organizacja wyjazdu/ów n.p. na: przeglądy, festiwale, konkursy filmowe oraz spotkania z ludźmi ze świata filmu.

 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Zbigniew Mroczkowski

Szkoła:
Szkoła Podstawowa w Radziłowie, Radziłów

Adres szkoły:
Sportowa 1, 19-213
Radziłów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone