Projekt nr 00598
ART RADZIŁÓW CREW: Kwiaty historii

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Uczniowie obracają się głównie  w kręgu kultury  masowej. Obcują przede wszystkim z kinem popularnym. W rezultacie - nie znają historii kina ani klasyki filmowej czy też ambitniejszych produkcji współczesnych. Powierzchownie analizują oglądane obrazy ze względu na małą bądź żadną wiedzę o sztuce filmowej i języku filmu. W konsekwencji często nie potrafią właściwie odczytać motywów działań bohaterów, intencji twórcy czy kreacji fikcyjnej rzeczywistości. A przecież film, jak każde dzieło sztuki, ma pomóc w zrozumieniu świata, człowieka, a także własnych zachowań, wyborów, czy postaw.

Młodzież z grupy filmowej ART Radziłów Crew ma za sobą duże (jak na ten wiek) doświadczenie. Ma na swoim koncie kilkanaście nagród filmowych. ARC chce doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności związane z filmem. Udział w warsztatach z ludźmi ze świata filmu i wykorzystanie wiedzy  w praktyce - to jest ich marzenie.

Barierą są znaczne koszty sprzętu filmowego, wyjazdów i warsztatów.

 I ETAP – RESEARCH

Już na pierwszym etapie młodzież zdobywa i poszukuje informacji o przyszłych bohaterach filmu. Dyskutują o tym, co jest wyjątkowego w postaciach. Analizują ich historię. Szukają odpowiedzi na pytanie „O czym poprzez film będą chcieli opowiedzieć widzom?”. Sięgają do wzorców polskich dokumentalistów np. Krzysztofa Kieślowskiego. Śledzą także nagradzaną produkcję młodych twórców.

Młodzież ma już kilka potencjalnych postaci - bohaterów:

 • Pani Jadwiga z Wąsosza - Sybiraczka, która jest artystką ludową,
 • Pan Franciszek - były więzień przymusowych obozów pracy w czasie II wojny światowej,
 • Król Biebrzy – człowiek. który porzucił wielkomiejską aglomerację i wybrał samotność w biebrzańskiej głuszy.

II ETAP – PRZYGOTOWANIA

Na tym etapie trzeba dotrzeć do bohaterów. Nawiązać z nimi kontakt. Z doświadczenia członkowie ARC wiedzą, że nie zawsze jest to łatwe. Tutaj umiejętności interpersonalne są szczególnie przydatne. Chcąc nagrać materiał muszą wzbudzić zaufanie, sympatię i sprawić, że przyszły bohater będzie otwarty. Kształtowane i ćwiczone są w ten sposób cechy i umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Nie teoretycznie,- ale poprzez działanie.

Potem ustalą szczegółowy harmonogram i przydzielą zadania.

III ETAP - GROMADZENIE MATERIAŁU

Wywiady z bohaterami i innymi osobami, które wyrażą zgodę i wypowiedzą się o postaci. Dogranie materiału filmowego uzupełniającego, który wykorzystany zostanie na etapie montażu. Tematyka materiału uzupełniającego wynikać będzie z treści rozmowy z bohaterami.
Na tym etapie osoby z grupy będą pełnić będą rolę dźwiękowców, operatorów kamer, oświetleniowców, asystentów, dyżurnych planu,  zdjęciowców, reporterów i reżyserów.

Tutaj przydatny byłby steadicam – system stabilizujący pracę kamery, tyczka i półprofesjonalny lub profesjonalny mikrofon typu shotgun.

IV ETAP – MONTAŻ i POSTPRODUKCJA

Montaż z wykorzystaniem profesjonalnego programu do edycji plików wideo  – program w wersji umożliwiającej legalne i darmowe korzystanie (program z ograniczeniami o część funkcji i możliwości). Tu dokonana zostanie kolejna selekcja materiału. Czasami,  jak pokazuje doświadczenie, niezbędne może być uzupełnienie materiału.

V ETAP – PROMOCJA i EMISJA

Przygotowanie krótkich spotów reklamowych. Ustalenie terminów premier (dokonano już wstępnego porozumienia z ośrodkiem kultury z sąsiedniej gminy – z Gminnym Centrum Kultury w Wąsoszu) w gminie Wąsosz i gminie Radziłów.

Publikacja w mediach społecznościowych i kanale youtube. Dodatkowo: udział w festiwalach, konkursach, przeglądach (ten element zależny jest od czynników zewnętrznych - warunków i wymagań regulaminowych stawianych przez organizatorów). W tym roku udało się grupie filmowej ART Radziłów CREW zaprezentować się na kilkunastu festiwalach, konkursach i przeglądach  -  zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.

O ile dzięki grantowi udałoby się, na którymkolwiek etapie wzbogacić  wiedzę i doświadczenie oraz uzyskać fachowe wskazówki poprzez udział w zorganizowanych warsztatach z filmowcem - byłoby to dodatkowym elementem podwyższającym jakość i wartość projektu.

Cele projektu

 1. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.
 2. Rozwijanie umiejętności wykorzystania ICT.
 3. Rozwijanie empatii, wrażliwości na otaczający świat,  ludzi  i problemy społeczne.
 4. Stworzenie swoistej formy pomostu międzypokoleniowego.
 5. Kształtowanie umiejętności ekspresji poprzez sztukę.
 6. Pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z produkcją filmową (elementy zawodów: scenarzysty,  reżysera, operatora, oświetleniowca, montażysty, dźwiękowca).
 7. Kształtowanie umiejętności analizy wartości ważnych w życiu człowieka, zachowań bohaterów, dokonywanych przez nich wyborów.
 8. Rozwijanie wrażliwości uczniów i ich samodzielnego myślenia.
 9. Kształtowanie umiejętności obcowania ze sztuką filmową. 
 10. Aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska.
 11. Zagospodarowanie czasu wolnego zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami.

Elementy unikatowe

Projekt stanowić ma kolejny etap rozwoju grupy filmowej złożonej z młodzieży, która dysponuje dużym, jak na swój wiek,  zakresem wiedzy i umiejętności – o czym się przekonali uczestnicząc w szeregu konkursów lub festiwali i zdobywając nagrody. Rozpoczęcie cyklu filmów dokumentów „Kwiaty historii” byłoby kontynuacją wędrówki filmowej. Powstały dokument byłby wiernym i trwałym zapisem cząstki historii i teraźniejszości ludzi,  których warto poznać i zrozumieć. Zazwyczaj aspekty historyczne przedstawianie są na bazie wiedzy typowo książkowej, encyklopedycznej. Historie i przeżycia – są często elementem twórczej wizji scenarzysty. W tym przypadku – bohaterowie  - realni a ich historie – autentyczne. Realizacja projektu udowodni, że młodzież potrafi być wrażliwa,  aktywna i twórcza. Planowane spotkanie z młodzieżą z innych szkół może wskazać jedną z dróg na realizację swoich pasji i zainteresowań. Będzie dowodem, że nie trzeba bać się trudnych tematów, często niesłusznie uważanych przez młodych za „niemodne” lub nawet „nieciekawe i nudne”. Dla środowiska będzie to istotny element pokazujący, że film może łączyć pokolenia i stanowić wartość samą w sobie.

Grupą ART Radziłów CREW i liderem będzie dotychczasowy opiekun artystyczny, który nabywał wiedzę i umiejętności poprzez szereg warsztatów, ćwiczeń, spotkań i zajęć m.in. w Warszawskiej Szkole Filmowej. Prowadził zajęcia z młodzieżą w szkołach i ośrodkach kultury.

Skład grupy ulega zmianie – przybywają osoby. Dla osób nowych funkcję instruktorów pełnią osoby z grupy, które mają już doświadczenie. Młodzież z większym stażem uczy się od lidera.

Projekt łączy elementy technologii komputerowej, zawodoznawstwa, filmoznawstwa, sztuki, wiedzy o historii Polski oraz ubogaca uczestników w szereg postaw prospołecznych.

W projekcie powstać ma trwały wytwór, przy pomocy którego najłatwiej dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Inicjatywa, forma realizacji i nawet sposób wykorzystania grantu  w dużej części wynika z potrzeb i oczekiwań grupy realizującej.

Projekt będą realizować osoby, które mają już doświadczenie. Ich dotychczasowe produkcje skutecznie rywalizowały z filmami tworzonymi przez grupy dorosłych twórców - amatorów. Można więc przyjąć, że efekt realizacji będzie na wysokim poziomie zarówno technicznym, jak i artystycznym.

Projekt daje możliwość dalszej kontynuacji. Doświadczenie, wzbogacone zaplecze sprzętowe i zasoby ludzkie dadzą ku temu warunki.

Miejsce i czas realizacji

Radziłów i okolice - przede wszystkim obszar. woj. podlaskiego. Termin zakończenia: do czerwca 2018 r.

Wykorzystanie grantu

W zależności od możliwości finansowych: zakup steadicamu, tyczki mikrofonowej i mikrofonu, organizacja warsztatów z filmowcem lub filmowcami, koszty wyjazdów w plener zdjęciowy, wyjazdy na festiwale, przeglądy, konkursy filmowe.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Zbigniew Mroczkowski

Szkoła:
Gimnazjum w Radziłowie, Radziłów

Adres szkoły:
Sportowa 1, 19-213
Radziłów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone