Projekt nr 00981
"Para buch..." czyli słów kilka o Kolei Dojazdowej w Ińsku.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Inspiracją do wybrania tematyki projektu stał się przydrożny krzyż, który stoi przy ul. Kolejowej. Od zawsze mieszkańcy mówili, że został wybudowany przez przybyłych na Ziemie Zachodnie kolejarzy po II wojnie światowej, których zadaniem było przygotowanie i uruchomienie do transportu linii kolei wąskotorowej relacji Stargard - Ińsko - Drawsko Pomorskie. 

Kiedy latem b.r. okoliczni mieszkańcy chcieli odremontować cokół krzyża, stwierdzono, że jest na tyle zniszczony, iż należy postawić nowy. Podczas rozbiórki wewnątrz znaleziona została szklana butelka, w której były banknoty z 1944r. i 1946r. Potwierdziły się opowieści najstarszych mieszkańców, że Krzyż postawili Polacy. Kilka dni temu, 26 listopada został poświęcony nowy cokół z krzyżem, który nosi nazwę Krzyża Kolejarzy. Wykonana została metalowa tablica pamiątkowa, której uzupełnieniem ma być tablica informacyjna o funkcjonowaniu w naszej miejscowości kolei dojazdowej w latach 1895-1996, a dla przyszłych pokoleń wbudowano również tzw. kapsułę czasu. Podczas wywiadu młodzieży z władzamy miasta dowiedzieliśmy się o pozyskaniu funduszy na powstanie Izby Regionalnej w  budynku po PKP oraz planowanej przez starostwo powiatowe w Stargardzie utworzeniu ścieżki rowerowej na bazie dawnej linii kolejowej, która kończyć będzie się w Ińsku. 

Do projektu zaangażowałam uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy pochodzą z rodzin byłych pracowników kolei dojazdowej. 

Na pierwszym spotkaniu omówiliśmy zakres naszych działań i etapy pracy:

1. opracowanie pytań do wywiadów ze świadkami historii - ustalenie listy osób, z którymi przeprowadzone zostaną wywiady (byli pracownicy, ich rodziny, władze miasta, mieszkańcy)

2. zbieranie zdjęć, skanowanie, przeprowadzanie wywiadów - archiwizowanie nabytych informacji,

3. pozyskiwanie i opracowanie eksponatów związanych z pracą na kolei (np. stare bilety, opaski, lampy, trąbki, czapki, mundur kolejarza itp.),

4. poszukiwanie informacji o linii stargardzkiej kolei dojazdowej w literaturze polskiej i niemieckiej, w tym wykorzystanie stron internetowych miłośników kolei wąskotowrowej w Polsce i Niemczech,

5. opracowanie i przeprowadzenie ankiety skierowanej do społeczności lokalnej, w której pojawią się m.in. wspomnienia o naszej "ciuchci",

6. przejazd do wybranych miejscowości na trasie linii byłej kolei dojazdowej - wykonanie zdjęć i filmu,

7. wyjazd edukacyjny na Wystawę Zachodniopomorskiej Kolei Dojazdowej w Gryficach;

8. opracowanie pozyskanych informacji, przygotowanie wystawy i zorganizowanie prezentacji projektu z udziałem zaproszonych gości - miejsce Zespół Szkół, koniec lutego 2018r.

Wystawa udostępniona będzie nie tylko dla młodzieży szkolnej, również dla mieszkańców naszej miejscowości. Po jej zakończeniu pozyskane "eksponaty" przekazane zostaną do tworzącej się Izby Regionalnej.  

Cele projektu

  1. Kształtowanie poczucia wspólnoty, dziejów własnej rodziny oraz znaczenia Małej Ojczyzny w życiu człowieka.

  2. Kształcenie obowiązkowości, rozwijanie aktywności i współpracy w zespole.

  3. Aktywny udział w życiu społecznym oraz rozwijanie zainteresowań młodzieży.

  4. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i multimediów

  5. Nabycie umiejętności selekcjonowania i opracowania materiałów

  6. Zaangażowanie uczniów, rodziców, społeczność lokalną w pozaedukacyjne zajęcia szkolne oraz budowanie dialogu międzypokoleniowego.

Elementy unikatowe

1. zebranie informacji w formie wywiadów (archiwizacja nagrań), zdjęć, filmu i eksponatów pozyskanych od byłych pracowników kolei wąskotowrowej i społeczności lokalnej.

2. działania na rzecz społeczności lokalnej - pozyskane w/w informacji, które przekazane zostaną do tworzącej się Izby Regionalnej w byłym budynku PKP w Ińsku.

3. zainteresowanie młodzieży unikatowym dziedzictwem regionu (dawna Stargardzka Kolej Dojazdowa);

4. pokazanie innego sposobu poznawania historii wychodząc poza ramy szkoły.

 

Miejsce i czas realizacji

Projekt jest realizowany w Zespole Szkół, w który zaangażowali się uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ze vwzględu na temat projektu wychodzimy poza ramy szkoły i teren Ińska (wywiady ze świadkami historii, ankiety oraz wyjazdy śladami kolei wąskotowrowej).

Termin realizacji: październik 2017-luty 2018

Wykorzystanie grantu

1. wyjazd edukacyjny na Wystawę Zachodniopomorskiej Kolei Dojazdowej do Gryfic;

2. wykonanie tablic informacyjnych (jedna stanie przy Krzyżu Kolejarzy przy ulicy Kolejowej - początek/koniec ścieżki rowerowej);

3. zakup materiałów do opracowania wystawy oraz do realizacji filmu (DVD, karty pamięci, materiały papiernicze);

 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Teresa Furman

Szkoła:
Gimnazjum, Ińsko

Adres szkoły:
Poprzeczna 1, 73-140
Ińsko

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone