Liczba głosów: 713

Projekt nr 01141
Architekci Serc

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Antoine de Saint-Exupéry powiedział, że “im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić”.Dzielenie się z innymi ludźmi tym, co mamy jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić w naszym życiu. Nawet jeśli mamy niewiele… Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół nr 2 wiele razy udowadniali, że potrafią pomagać potrzebującym. Razem z innymi uczniami naszej szkoły angażowali się w akcje charytatywne, koncerty dla chorych dzieci, zbiórki pieniędzy. Za każdym razem pozostawało w nas poczucie, że możemy zrobić jeszcze więcej. Tym razem chcielibyśmy pomóc ludziom z naszego najbliższego otoczenia – wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wielgiem oraz mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Golubiu –Dobrzyniu. Pragniemy podzielić się tym, co mamy: umiejętnościami, które zdobyliśmy w szkole, wolnym czasem (czy można sobie wyobrazić lepsze jego zagospodarowanie niż pomoc potrzebującym?), a przede wszystkim – własnym sercem. Uczymy się w Technikum Architektury Krajobrazu, ale na czas realizacji projektu zamieniamy się w Architektów Dobroczynności.

Zamierzamy zorganizować cykl spotkań z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wielgiem oraz mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Golubiu –Dobrzyniu. W ramach spotkań planujemy:

 - wykonanie 4 makiet ogrodów, przedstawiające cztery pory roku

-  wykonanie kwiatów z materiału

-  wykonanie bukietów z suchych kwiatów i kwiatów wiosennych

-  przeprowadzenie warsztatów w ogrodzie ziołowym w Macikowie razem z najstarszymi mieszkankami tej miejscowości

-  zaprojektowanie i wykonanie kwiatowego parteru ogrodowego obok budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wielgiem

-  rozpoznawanie drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu ośrodka oraz wykonanie zielnika wspólnie z młodzieżą Ośrodka

 - organizacja spotkania integracyjnego uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu oraz młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowaczego

Cele projektu

- rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi, poprzez naukę współpracy, podziału ról i obowiązków,

- integracja uczestników projektu ze szkoły i ośrodka, przełamywanie barier w kontaktach,

- przezwyciężanie nieśmiałości, pobudzanie do aktywności i otwartości,

- budowanie poczucia własnej wartości i wyższej samooceny,

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności projektowych,

- nabycie umiejętności konsultowania i omawiania propozycji i pomysłów,

- trenowanie umiejętności planowania własnej pracy,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za powierzone zadania,

- rozwijanie kreatywności, wytrwałości, sprawności manualnej,

- zadowolenie z uczestniczenia w ciekawym przedsięwzięciu.

Elementy unikatowe

- aktywizowanie do wolontariatu

- samodzielna praca nad przygotowaniem materiałów do wykonania projektu,

- wykazanie się pomysłowością w działaniu,

- współpraca z innymi placówkami (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), w której wychowuje się młodzież,

- współpraca z Domem Pomocy Społecznej i uwrażliwienie młodzieży na los starszych osób. 

Miejsce i czas realizacji

-miejsce realizacji- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wielgiem oraz Dom Pomocy Społecznej i Zespół Szkół nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu

-czas realizacji - II semestr roku szkolnego (luty - maj 2018)

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na zakup materiałów do wykonania makiet, bukietów oraz urządzenienia kwiatowego parteru ogrodowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym w Wielgiem oraz zakup produktów żywnościowych na organizację spotkania integracyjnego młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Gabriela Kaliska

Szkoła:
Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Golub-Dobrzyń

Adres szkoły:
Kilińskiego 31, 87-400
Golub-Dobrzyń

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone