Projekt nr 01169
Występowanie w sezonie lęgowym oraz zimowanie podgatunków kawki Corvus monedula na obszarze miasta Piły.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Kawka jest powszechnie znanym gatunkiem ptaka z rodziny krukowatych występującym  w Pile przez cały rok. W Polsce występują 3 podgatunki kawki Corvus monedula: forma wschodnia soemmerringii, nominatywna monedula i zachodnia spermologus. Rozpoznawanie trzech podgatunków jest możliwe na podstawie cech morfologicznych (upierzenia), choć w terenie nie zawsze jest łatwe ponieważ oprócz ptaków typowych występują formy nietypowe. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela biologii nauczą się rozpoznawać poszczególne podgatunki kawki w warunkach terenowych. W okresie zimy ( grudzień- luty) odbędą się minimum trzy licznia kawek na kilku wyznaczonych transektach. Wyniki liczeń  będą zapisywane w przygotowanych formularzach.W okresie zimy odbędą się również dodatkowo wyszukiwania noclegowisk kawek, które nocują prawdopodobnie wspólnie z gawronami . W okresie lęgowym ( marzec- czerwiec) będą wyszukiwane miejsca gniazdownia kawek, głównie w budynkach mieszkalnych ( z poszanowaniem prawa i zasad bioetyki). Obserwowana będzie również aktywniość ptaków poza miejscami rozrodu. Wyniki  obserwecji będą zapisywane w przygotownych formularzach. 

Cele projektu

Cele projktu: 

1. Nauka  terenowej metodyki rozpoznawania i obserwacji ptaków ze szczególnym uzględnieniem kawki.

2. Poznanie wybranych aspektów biologii i fenologii kawki. 

3.Określenie udziału procentowego podgatunków kawki  w zgrupowaniach zimujących kawek.

4. Sporządzenie mapy z zaznaczonymi miejscami lęgowymi kawki z określeniem przynależności do podgatunku. 

3. Określenie zagęszczenia kawki w określe lęgowym na obszarze Piły.

3. Określenie wymagań siedliskowych kawek w okresie lęgowym oraz w okresie zimowania w Pile.

4. Porównanie wyników z Piły z wynikami z innych miast Polski i Europy.

5. Określenie potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń dla kawki w Pile.

6. Stworzenie listy sposobów ochrony kawki w Pile. 

Elementy unikatowe

1. Badania kawki w okresie zimowania i lęgowym będą prawdopodobnie pierwszymi w historii  Piły- brak jakichkolwiek danych w literaturze. Badania były prowdzone około 10 lat temu w innych miastach Polski.

2. Badania łączą ekologię i biologię ptaków oraz zagadnienia ewolucyjne na poziomie szkoły średniej. 

3. Na przykłądzie jednego gatunku uczniowie poznają metodykę  badań oraz analizę danych z elementami statystyki.

 4. Badania przyczynią się do ochrony nie tylko kawki, ale innych gatunków ptaków krajobrazu miejskiego.

Miejsce i czas realizacji

miasto Piła w Wielkopolsce.

Wykorzystanie grantu

Grant pozwoli zakupić materiały biurowe ( notesy, ołówki , itd.),  atlasy ptaków, lornetki. wydruk posterów z przeprowadzonych badań oraz nagrody dla uczestników. 

 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Artur Stanilewicz

Szkoła:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE, Piła

Adres szkoły:
Wincentego Pola 11, 64-920
Piła

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone